Gerente General: Ext. 107 Gonzalo Calderon Garcia [email protected]                 Cobranza: Ext. 102 Anselmo Mendoza Miranda [email protected]               Compras: Ext 112 Araceli Ramírez Orduña [email protected]                                     Contabilidad: Ext. 108 Nohemi Castanedo  [email protected]                                 Gerencia Mantenimiento: Ext. 116 Alberto Fernández Rodríguez [email protected]       Gerencia Deportes: Ext. 118 Dulce Maria Correa Sandoval [email protected]

PRESIDENTE LIC. JAVIER FERNANDEZ MONTIEL

SECRETARIO DR. RICARDO CASTRO MARTINEZ

TESORERO ING. FERNANDO CABRERO LOBATO

PRIMER VOCAL ING. LUCIANO DURAN ERAÑA

SEGUNDO VOCAL LIC. MARCELO RAMIREZ GONZALEZ

TERCER VOCAL ING. LUIS RENTERIA TORRES

CUARTO VOCAL SR. FERNANDO MARTINEZ RUIZ

QUINTO VOCAL DR. JUAN ALBERTO MARTINEZ ANDRADE

SEXTO VOCAL SR. MAURICIO VELASCO ALVELAIS

COMISARIO TITULAR ING. MANUEL ALEJANDRO FLORES PEREZ

COMISARIO SUPLENTE ING. ENRIQUE PORTILLO MARTINEZ